Pesanan Untuk Pelajar

Panduan Masuk Kuliah Semester Baru

1. Pembelajaran cuma boleh berlaku secara aktif. Pensyarah tidak dapat membuka kepalamu dan menuang ilmu ke dalamnya.
Tindakan: Bersedia, catat, tanya soalan, berbincang, ulangkaji.

2.Tugas pensyarah adalah untuk membantu anda belajar, bukan menyuap informasi supaya boleh anda muntahkan kembali semasa peperiksaan.
Tindakan: Bertanggungjawab sepenuhnya dengan pembelajaran sendiri. Lihat perkara 1.

3. Lain diajar, lain yang masuk peperiksaan. Itu hanya berlaku jika anda tidak faham konsep asas sesuatu topik.
Tindakan: Belajar kerana hendak faham, bukan sekadar menghafal. Buat latihan yang berbentuk aplikasi konsep dan penyelesaian masalah.

If you don't know what this means you will learn.

Comments

Popular posts from this blog

Peti Harta Karun Dari Kotak

Jelajah Alam dengan Permainan Mencari Harta Karun

Panduan Pengasingan Sisa Pepejal di Sumber/Punca.